Poëzie als strafregels – T. van Deel

In het Rijmrijk is poëzie als fenomeen belangrijker dan de tijd. Natuurlijk, de poëzie ontwikkelt zich, de dichter evalueert en jeugdwerk is nooit hetzelfde als de afscheidsbundel. Maar een uitgegeven debuut is gedrukt en daarom terug te vinden in boekenkasten en boekenwinkels. Zo vond ik het debuut Strafwerk in boekenstadje Brederode, gezellig in de buitenlucht…

Laten zweven tussen ruimte en tijd – Frank Koenegracht

Tweedehands spullen kun je in Apeldoorn kopen in een van de vestigingen van Foenix. Een fraaie klassieke verwijzing naar die duurzame vogel die na verbranding weer gewoon opnieuw kon beginnen. Maar misschien interpreteert de klant van de kringloopwinkel de titel meer als ‘foe níx’. Helemaal voor niks is het natuurlijk niet. Ik moest 75 eurocent…

Tjitske Jansen heeft genoeg te doen

De dichter als mens Dichters lijken vaak groter dan zichzelf. Waar gedichten raken aan het goddelijke straalt dat af op de dichter, de maker, de creator, de schepper. Maar helaas, dichters zijn mensen. Als je er een mes insteekt, zakt de dichter als een plumpudding in elkaar, net zoals andere mensen. Ze moeten water en…

Overgeven van geluk – Wim Brands

Wieg, Zwagerman, Brands. Alsof het alfabet opnieuw moest worden doorlopen. Deze drie zelfkiezenden voor de dood verschillen nogal: Rogi Wieg bereidde zich een dichtersloopbaan voor op de stap, Joost Zwagerman verschuilde zich achter het masker van fanatieke pleitbezorger tegen zelfmoord totdat hij het niet langer volhield en Wim Brands kneep er stiekem even tussenuit. Geen misbaar,…

Retourtje Rijmrijk – Kopland (2/2)

Dichten als ambacht Een bijzonder boek vond ik in het Apeldoorns antiquariaat ‘De Tweede Lezer’. Het heet Twee ambachten en lijkt te zijn geschreven door twee auteurs, maar Rutger Kopland en R.H. van den Hoofdakker zijn twee namen voor dezelfde persoon. Mijnheer van den Hoofdakker is echter psychiater en mijnheer Kopland dichter. Dat heeft veel…

Retourtje Rijmrijk – Kopland (1/2)

Laten we het Rijmrijk verlaten en een weekendje verpozen op Kopland, een eiland ten noorden van het Rijmrijk, hoe kan het anders… Kopland is genoemd naar de dichter Rutger Kopland die leefde van 1934 tot 2012 maar bij de burgerlijke stand bekend was onder een andere naam: Rudi van den Hoofdakker. Wie het woord ‘hoofdakker’…