Die éne doen keren – Ida Gerhardt

Dood is een deel van het leven, dood is een deel van de poëzie. Er zijn veel gedichten gemaakt over de dreiging van de dood, de troost van de dood, het afscheid nemen van geliefden. Populair gezegd: het thema ‘dood’ leeft nogal en ik heb daar ook eerder over geschreven. Dat is niet iets van…

Magistraal stralend – Johnny van Doorn

Er zijn twee Johnny van Doorns. De eerste is de actieve podiumdichter die in de jaren ’60 podiums besteeg en dan een extreme vertolking gaf van zijn zeer expressieve gedichten. Deze Johnny had bijnamen als Electric Goebbels en Johnny the Selfkicker. De tweede is de wat meer bezadigde korte verhalen schrijver. Bescheiden buikje in een…

De beste 2100 gedichten (2/2)

De verschillende samenstellers van de VSB100-bloemlezingen hadden maar een paar regels waaraan ze zich moesten houden: de opgenomen gedichten moesten binnen een bepaalde periode zijn verschenen en de bundel moest 100 gedichten bevatten. Niet 99, niet 101, gewoon 100. De variatie zit er in dat de ene samensteller zoveel mogelijk bundels in het spotlicht plaatst…

Weerloze waarde

De Vlaamse dichter Delphine Lecompte schreef een gedicht met als titel ‘Niet alle weerloosheid is waardevol’. Dat komt bekend voor, waar hebben we dat eerder gehoord?Gelukkig heb ik een naslagwerk met als titel Onvergetelijke verzen. Maar van wie ook weer? Paul Claes verzamelde allerlei min of meer bekende dichtregels die in de loop der tijden…

Kleddernat en ladderzat – Tom Lanoye

Hij is mooi vormgegeven, maar wel een beetje dun. Toegegeven, de bundel is gratis en je mag een gegeven paard niet in de mond staren, maar iets meer dan 16 pagina’s had best gemogen. Tom Lanoye, Vlaams auteur en dichter, schreef vrij – wij? als poëziegeschenk in de poëzieweek van 2019. ‘Nieuwe gedichten’ is de ondertitel…

De beste 2100 gedichten (1/2)

Het heeft even geduurd, maar mijn verzameling is volledig! Niet langer hoef ik boekenbeurzen, obscure winkeltjes en kringloopgiganten af om te speuren naar de ontbrekende delen. De volledige reeks ‘De 100 beste gedichten van…’, uitgegeven in de context van de VSB-poëzieprijs, staat in mijn boekenkast. Ook de familie is geïnformeerd, mijn dochter mag weer op…

Over weemoed en kattenmeppers

Opgestaan uit de dood, zo leek het. Maar dichter Levi Weemoedt was niet overleden, hooguit in de vergetelheid geraakt bij het grote publiek.  Toen poëzieliefhebber Özcan Akyol, ook wel bekend als Eus, een bloemlezing maakte met het Weemoedigste uit Weemoedts bundels, kwam er weer écht leven in de geplaagde man. Poëzieliefhebbers wisten wel dat hij nog…

Zoeter dan honing – Herzbergs Hooglied

Mijn kennis van de Bijbel is beperkt, sorry daarvoor. Wat ik ervan weet, komt van de zondagsschool die in mijn geval ook nog eens op maandag was. En ik keek Woord voor woord waarin Aart Staartjes, geheel op eigen wijze, een spannend verhaal vertelde uit de Bijbel. Voor mij is de Bijbel dus vooral een…

Weemoedigheid die niemand kan verklaren

We spreken in deze tijd over Willem Elsschot als een schrijver die je zeker gelezen moet hebben. Er is breed en diep waardering voor zijn romans, zoals Villa des Roses, Kaas of Lijmen. De humor, de spaarzaamheid met de taal, het moderne taalgebruik in een tijd dat dat nog niet aan de orde was. Die waardering…

Taal en dood in tijd verdelen – Boudewijn Büch

In oktober werd de prijs uitgereikt voor de beste biografie van de laatste twee jaar. De hoofdprijs ging naar de levensbeschrijving van Jan Wolkers, het eindverslag van het promotieonderzoek van Onno Blom, en niet naar het werk van Eva Rovers: Boud, het verzameld leven van Boudewijn Büch. De deskundige jury heeft daar vast goede argumenten…